Caballeros 1

lunes, 11 de diciembre de 2017

Federico García Lorca.

Web con recursos AQUÍ

Noiturnio do adoescente morto

Imos silandeiros orela do vado
pra ver ô adolescente afogado.

Imos silandeiros veiriña do ar,
antes que ise río o leve pro mar.

Súa i-alma choraba, ferida e pequena
embaixo os arumes de pinos e d'herbas.

Agoa despenada baixaba da lúa
cobrindo de lirios a montana núa.

O vento deixaba camelias de soma
na lumieira murcha da súa triste boca.

¡Vinde mozos loiros do monte e do prado
pra ver o adoescente afogado!

¡Vinde xente escura do cume e do val
antes que ise río o leve pro mar!

O leve pro mar de curtiñas brancas
onde van e vên vellos bois de ágoa.

¡Ay, cómo cantaban os albres do Sil
sobre a verde lúa, coma un tamboril!

¡Mozos, imos, vinde, aixiña, chegar
porque xa ise río m'o leva pra o mar!
Danza da lúa en Santiago

¡Fita aquel branco galán,
olla seu transido corpo!

É a lúa que baila
na Quintana dos mortos.

Fita seu corpo transido
negro de somas e lobos.

Nai: a lúa está bailando
na Quintana dos mortos.

¿Quén fire potro de pedra
na mesma porta do sono?

¡É a lúa! ¡É a lúa
na Quintana dos mortos!

¿Quen fita meus grises vidros
cheos de nubens seus ollos?

¡É a lúa! ¡É a lúa
na Quintana dos mortos!

Déixame morrer no leito
soñando con froles d'ouro.

Nai: a lúa está bailando
na Quintana dos mortos.

martes, 5 de diciembre de 2017

Examen lengua.
Un servidor,
Joan Manuel Serrat,
casado, mayor de edad,
vecino de Camprodón, Girona,
hijo de Ángeles y de Josep,
de profesión cantautor,
natural de Barcelona,
según obra en el Registro Civil,
hoy, lunes 20 de abril de 1981,
con las fuerzas de que dispone,
atentamente

EXPONE (dos puntos)

Que las manzanas no huelen,
que nadie conoce al vecino,
que a los viejos se les aparta
después de habernos servido bien.

Que el mar está agonizando,
que no hay quien confíe en su hermano,
que la tierra cayó en manos
de unos locos con carnet.

Que el mundo es de peaje y experimental,
que todo es desechable y provisional.

Que no nos salen las cuentas,
que las reformas nunca se acaban,
que llegamos siempre tarde,
donde nunca pasa nada.

Por eso
y por muchas deficiencias más
que en un anexo se especifican,
sin que sirva de precedente,
respetuosamente

SUPLICA

Se sirva tomar medidas
y llamar al orden a esos chapuceros
que lo dejan todo perdido
en nombre del personal.

Pero hágalo urgentemente
para que no sean necesarios
más héroes ni más milagros
pa’ adecentar el local.

No hay otro tiempo que el que nos ha “tocao”,
acláreles quién manda y quién es el “mandao”.

Y si no estuviera en su mano
poner coto a tales desmanes,
mándeles copiar cien veces
que “Esas cosas no se hacen”.

Gracia que espera merecer
del recto proceder
de quien no suele llamarse a engaño,
a quien Dios guarde muchos años.
AMÉN.
1.- Esta canción de Serrat tiene una estructura atípica, pues se trata de una instancia dirigida, como se expresa en el título “A quien corresponda”.  Aplica lo que sabes de la instancia al texto de Serrat. (1,5 puntos)

2.- El texto de Serrat es un acto de comunicación. Aplica a la canción el esquema de elementos de la comunicación al modo que se hace en el siguiente ejemplo: (1 punto)

Contexto: Saludas a un compañero el primer día de clase.
Emisor: Tú.
Receptor: Tu compañero.
Mensaje: ¡Hola! ¿Qué tal las vacaciones?
Canal: Auditivo.
Código: El castellano.

3.- Explica las funciones del lenguaje mediante un texto expositivo. (1,5 puntos)

4.- ¿Qué función del lenguaje prevalece en el poema de Serrat? Justifica tu respuesta. (1 punto)

5.- Las variedades sociales de la lengua tienen que ver con cinco factores: Nivel sociocultural – Edad – Sexo - Lugar – Profesión. Decide cuál de ellos influye en la forma en que usa Serrat la lengua en ese poema. Explícalo. (1,5 puntos)

6.- Ejemplifica con el texto los siguientes conceptos. (1,5 puntos)


Frase.


Enunciado.


Sintagma.


Morfema.

7.-  Analiza cinco sintagmas nominales , con estructuras diferentes, procedentes del texto. (2 puntos)
lunes, 4 de diciembre de 2017

“Poucas veces as mulleres son imaxinadas como pioneiras, exploradoras, xenias”


Fragmento pertecentes a esta entrevista: http://praza.gal/cultura/15558/lpoucas-veces-as-mulleres-son-imaxinadas-como-pioneiras-exploradoras-xeniasr/


A curiosidade coma fío que une humanidades e ciencias. Coma un atributo considerado positivo se se asocia aos homes e negativo se se relaciona coas mulleres. Desta idea parte o novo libro de Estíbaliz Espinosa, Curiosidade, (Aira). Unha obra -quizais a mellor da súa produción literaria- na que afonda en cuestións xa tratadas nos seus poemarios anteriores. E na que reivindica, coma en As neuronas irmás, co que acaba de gañar o premio Afundación, a intelixencia das mulleres. Que son pensadas, tantas veces, só como corpos.
Acaba o libro cunha alegoría da curiosidade. Unha imaxe que se refire ao que foi o punto de partida do mesmo: a curiosidade como algo que Eu levaba tempo, en realidade, buscando un eixo, unha palabra que tratase de representar a unión entre ciencias e letras. Repetíase xa en parte dos meus textos desde había tempo, nos que reflexionaba sobre a curiosidade como un atributo, por exemplo, dos animais. Pensaba que era un atributo non o suficientemente explorado, que ademais ten unha connotación despectiva cando se vencella coas mulleres. Cando se considera un atributo masculino vese como algo positivo: a curiosidade dos científicos, dos exploradores, dos pioneiros… Mais cando se relaciona coas mulleres ten connotacións negativas: meter os fociños onde non te chaman.
“Cando se considera un atributo masculino vese como algo positivo: a curiosidade dos científicos, dos exploradores, dos pioneiros…”
Eu xa tiña un libro escrito, co seu título mais, unha vez, na Central de Barcelona, atopei un libro, Curiosidad. Por que a todos nos interesa?, de Philip Ball, no que está esa alegoría que citas, que é unha figura dunha muller fea, cos ollos fóra das órbitas… Porque é así como está establecida esa dualidade arredor do concepto de curiosidade. Poucas veces as mulleres son imaxinadas como pioneiras, exploradoras, xenias -non sei nin se existe a palabra xenio en feminino-.
En realidade, a curiosidade non ten que ver só coa exploración, coa investigación. Tamén é parte da literatura, que non é posible sen a curiosidade, sen tentar pensar coa mente doutra persoa, sen tentar meterse na pel doutra persoa, polo menos cando é ficción. É un elemento fundamental da literatura, xunto coa empatía. E tamén é motor da ciencia: a ciencia básica, por exemplo, avanza debido á curiosidade de persoas que queren saber, antes de ter claro para que se vai aplicar aquilo no que están a traballar.
Un dos poemas de Curiosidade di, de feito, que a ciencia é literatura e a literatura é ciencia, coa curiosidade como factor común e a beleza como vector. Nun encontro recente da AELG comentabas que a ciencia podía ser un xeito de poesía...
Tampouco é que crea exactamente iso, pero cando dixen iso parafraseaba ao poeta John Keats, que dicía que a verdade é beleza e a beleza é verdade. A ver, coa poesía dificilmente poderiamos atopar a teoría da relatividade, por exemplo, pero si é certo que a poesía busca poñer a linguaxe nunha cámara a presión, ver ata onde podemos espremer a linguaxe para expresarnos, ver ata onde podemos levar a linguaxe ordinaria para expresar outras cousas. Pois a ciencia tamén busca a palabra exacta, as metáforas máis axeitadas para expresarse, porque non deixa de ser unha interpretación lingüística do mundo, que está continuamente renovándose e buscando termos e paradigmas novos.
“A ciencia tamén busca a palabra exacta, as metáforas máis axeitadas para expresarse, porque non deixa de ser unha interpretación lingüística do mundo”

Para explicar o que é o espazo-tempo, por exemplo, utilízase a metáfora do colchón que se curva ao poñerlle algo enriba: o espazo cúrvase segundo a masa do corpo que está nel. E moitos conceptos da matemática, a astronomía… entran no campo do lirismo, evocan moitas cousas… Os propios científicos tamén son narradores ou inspíranse en narradores… Se ollamos á historia, ademais, vemos por exemplo que Aristóteles escribía tanto de poética como de como era o cosmos… A separación entre ciencias e letras estableceuse despois, é unha convención.
O libro leva deseños de Celsius Pictor.
Si, os versos que levan as buguinas coa man son chíos de twitter, por exemplo. Cando levan ese deseño, quere dicir que proceden de twitter. A proposta de que fixese os deseños Celsius Pictor foi de César Lorenzo Gil, que é quen está detrás da edición tan coidada que leva o libro. Penso que Celsius conectou moi ben co que eu quería, con ese deseño híbrido, de estética steampunk con outros elementos como o naturalismo…
Dicías antes que o libro tivo unha versión anterior que cambiaches… Moitos poemas están datados e vese que pertencen a distintos anos.
O libro é máis ou menos o mesmo que na primeira versión que tiña feita. Quiteille peso, eliminei cousas, porque era máis longo. A primeira versión estivo un tempo pendurada no meu blog. Despois decidín alixeirala, como dicía. Fun facendo unha recolla e despois funme decatando de que había un eixo común. Sei que non é novidoso, que eu mesma xa levaba tempo mesturando ciencias e letras, levando aos meus libros ideas da astronomía, a neurociencia ou a bioloxía, pero sen ser moi consciente.
Desta volta apetecíame que todo iso estivese nun libro de xeito máis consciente, esa idea de que as ciencias e as letras forman parte dunha mesma cultura. Mais si, os poemas foron escritos en distintos anos. O adicado a Luisa Villalta, por exemplo -no que poño para L.V.- é de cando ela morreu, e os demais foron escritos máis ou menos entre 2014 e 2016.
“Desta volta apetecíame que estivese nun libro de xeito máis consciente esa idea de que as ciencias e as letras forman parte dunha mesma cultura”

O libro está estruturado en cinco partes diferenciadas. Que hai en cada parte?
A primeira é “dar coa palabra”. A misión da poesía é dar coa palabra, atopala, ofrecer, brindar algo. Dar coa palabra está máis centrado na cuestión da linguaxe. A poesía tenta atopar o extraordinario coa linguaxe ordinaria, de todos os días. Ben: a poesía pode ser algo extraordinario ou non: ás veces esperamos moito da poesía, se cadra máis do que pode dar. Niso hai algo de ambivalencia: por un lado a imaxe do poeta, que importante, e por outro certo desprezo, como se o poeta pensase que é máis sensible ou mellor que os demais. E eu entendo que o poeta pode ser, ás veces, vituperado con razón.
“A poesía non nos vai salvar de nada, non nos vai devolver a ninguén”
A poesía non nos vai salvar de nada, non nos vai devolver a ninguén. Mais, aclarado iso, a literatura tenta expresar algo de maneira extraordinaria a partir da linguaxe ordinaria, que é o mesmo que fai a ciencia. Que unha mazá caia ao chan é algo ordinario, pero a lei da gravidade é algo extraordinario que nos permite comprender como funciona o mundo no que vivimos.
A segunda parte, a da mesa redonda con Pandora, ten algo máis de cosmoloxía ou astronomía. Na terceira, perder a forma humana, está o aspecto máis físico, é onde hai máis corporeidade. Hai, por exemplo, un poema erótico, que non é algo habitual no que escribo, e que se relaciona coa idea da animalidade… Tamén está, por exemplo, noutroras, que ten que ver coa idea que temos ás veces de que nos confundimos de época, porque iamos vivir mellor noutra… A quinta parte, transxenia, ten que ver co transxénico e coa idea de muller xenio. A cuarta, en(xen)ho, xoga tamén coa idea de xen, como núcleo doutras palabras que poden levarnos desde os aparellos mecánicos -os enxeños- ata o xenio como a dimensión intelectual…
Noutroras fíxome pensar nun filme de Woody Allen. O libro contén moitas referencias á literatura e á ciencia e algunhas tamén ao cinema ou á música.
Do do cinema non son consciente mais, claro, temos unha macedonia na cabeza que se reflicte no que escribimos sen que saibamos moi ben como. Si que son consciente de que podo ser esixente, que non fago textos fáciles, que hai que buscar as referencias.
Hai moitas referencias, si, pero os textos compréndese igual. Penso que moitas persoas perderemos, por exemplo, moitas referencias sobre ciencia…
Eu penso que non se trata de entender, de decodificar, senón se cadra de entrar nunha atmosfera. Se consigo iso, penso que poderei dicir que está ben feito o traballo. Tamén se trata, para min, de suscitar curiosidade por campos considerados “alleos” á literatura, como a ciencia, aínda que eu xa dixen que non considero a ciencia allea á literatura. Tento transmitir esa curiosidade, e desde un punto de vista optimista, porque ás veces hai un exceso de tribulación na poesía, moito desacougo que, claro, ten que ver cos tempos que estamos a vivir e coas circunstancias persoais de quen escribe, pero que ás veces é coma unha pose baleira. Eu penso que temos que ser optimistas e ter ganas de rebelarnos.
“Ás veces hai un exceso de tribulación na poesía, moito desacougo, que é coma unha pose baleira”
Como di Buckminster Fuller nunha cita que recollo no libro, se queres cambiar algo, constrúe un modelo novo que volva obsoleto o anterior. Penso que pode pasar algo semellante no feminismo -e isto non está no libro-. Se cadra ás veces perdemos tempo pelexando con estruturas fosilizadas, patriarcais, no canto de tentar crear outra cousa. Gústanme moito, por iso, iniciativas coma a do Día das Galegas nas Letras, de A Sega. Crear outra cousa.

Hai bastante humor, ademais, no que escribes. E como unha chamada a, non sei, desdramatizar o propio feito da escrita. Non poñer a quen escribe nun pedestal, que ao cabo só se trata de escribir e desescribir o escrito. Un poema fala sobre iso...
Para min é inevitable que haxa unha actitude retranqueira. É unha maneira de ver a literatura desde lonxe, en órbita, desde certa distancia. Tamén pode interesarme
algo non tan sumamente complicado…
Como che dicía, a ciencia axuda a desdramatizar. Todas as nosas pelexas, vistas desde o cosmos, son algo ridículo. Se viñese unha invasión alieníxena teriamos que estar unidos para defendernos. Ás veces era mellor collernos polas lapelas e abanearnos un pouco. A vida é moito máis grande que todas as nosas parvadas.
“Todas as nosas pelexas, vistas desde o cosmos, son algo ridículo”
E segue, mesmo en Chernóbil.
Sobre iso vin un documental e quedei abraiada. Eu era nena cando foi o accidente, no 86. Despois, no 97, estiven en Ucraína e non que decataba de que fora alí ata que mo dixeron… Foi unha catástrofe ambiental e humana enorme, que se tapou por vergoña, porque as autoridades non querían que se vise o seu fracaso. Mandaron alí xente, os chamados liquidadores, a morrer arrasada pola radiación… Pois hoxe a cidade é un bosque con fauna e flora salvaxe. É abraiante. Conectei isto, nese poema, coa idea da maternidade, a vida que chega despois de que che dixesen que xa era imposible.
Nun dos poemas, a voz é dun autómata que olla o raros que son os humanos. En poemarios anteriores, ollaras os humanos desde a óptica do neandertal, o cyborg, o robot, o mostro ou, tamén, o autómata. Xeitos de ollar desde fóra os seres humanos.
Ese é o poema que lle dedico a Luisa Villalta. Non é que fósemos moi amigas, pero si era unha persoa achegada, que eu trataba. A súa morte devastoume, deixoume un pouco tocada. Moitas veces procuro distanciarme, nos poemas, daquilo que me doe. Por iso procuro a perspectiva dos non humanos: o autómata, o cyborg, o robot… É unha maneira de saír de nós mesmos e poñernos no noso sitio. De tomar distancia respecto das cousas que nos queiman, que nos doen moito.
“Moitas veces procuro distanciarme, nos poemas, daquilo que me doe. Por iso procuro a perspectiva dos non humanos: o autómata, o cyborg, o robot…”

No poema sobre a disidencia están os berros que non demos. Noutro, as persoas que morren no mar tentando chegar a Europa.
O da disidencia é un poema dos que son, neste libro, máis de corte social. Había máis, pero fun eliminándoos. A idea é un pouco que os berros que non damos terían como unha entidade propia, como se puidesen fosilizarse e despois ser sometidos á proba do carbono 14. Entón poderían preguntarnos, os que veñan despois de nós, por que non berramos, por que estivemos calados. Por que non cumprimos coa nosa responsabilidade cívica. Un deses casos é o do tema dos refuxiados. É un poema curto, no que se lembra unha conversa trivial, real, cunha persoa que fala outro idioma, sobre as diferenzas entre nadar no mar e no océano.
“A idea é un pouco que os berros que non damos terían como unha entidade propia, como se puidesen fosilizarse e despois ser sometidos á proba do carbono 14”
Despois desa conversa morreron un monte de persoas no mar, e eu lembrei esa conversa trivial. Como é posible que non esteamos a berrar por iso todo o que sería necesario. Mais, a min, tratar temas coma estes nos meus poemas resúltame moi complicado. Ás persoas que escribimos pídennos que escribamos cousas cando acontecen feitos coma este, ou o do Prestige, por exemplo. O problema é que, ante catástrofes tan terribles, a min cústame moito. É difícil escribir algo que non sexa tópico, que pareza impostado… Por iso temas coma este dos refuxiados están só como pinceladas. Sendo homo sapiens, parece incrible que non sexamos quen de atopar unha resposta.
Noutro poema, a voz poética fala… co planeta, segundo parece. Pregúntalle se quererá seguir sabendo de nós.
A exploración espacial xa está a buscar un exoplaneta, porque haberá que ter un plan B se acabamos de destruír o noso planeta. É como unha voz colectiva que lle pregunta ao planeta se se lembrará de nós.
Vés de gañar o premio Afundación por As neuronas irmás, que editará o Pen. En que sentido nace ese libro de Curiosidade?
É un libro que xorde dun feito biográfico, que é a perda do meu único irmán. Un libro que reflexiona sobre o que é ser irmá, e ser irmán. Sobre a idea da irmandade, en distintas dimensións: a irmandade co cosmos, con outras especies, co estranxeiro, con outras mulleres… Hai unha idea de sororidade, pero non é un libro social nese sentido. É a irmandade ollada desde distintas perspectivas. As dúas Europas: a máis coñecida e a lúa de Xúpiter, Galicia e a Galitzia de Polonia e Ucraína… Tamén reivindica a figura da muller non só como corpo, senón como xeradora de ideas, como cerebro. A intelixencia das mulleres.
"O libro As neuronas irmás reivindica a figura da muller non só como corpo, senón como xeradora de ideas, como cerebro"
Dicía o xurado que crearas poderosas imaxes. Si que hai imaxes potentes no que fas. E están presentes os xogos de palabras, a aliteración… O xogo coa linguaxe.
O das imaxes, non sei... Eu penso que as imaxes de Olga Novo, por exemplo, si son moi potentes. Eu creo que a min dánseme mellor, como dis, os xogos de palabras… Mais As neuronas irmás é un libro menos complexo ca Curiosidade

Condenan al abogado egipcio que defendió la violación de mujeres con vaqueros rotos Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/3203643/0/condenan-abogado-egipcio-defendio-violacion-mujeres-vaqueros-rotos/?utm_source=Facebook-20minutos&utm_medium=Social&utm_campaign=Postlink#xtor=AD-15&xts=467263

EFE. 02.12.2017 - 19:06h Un tribunal egipcio condenó este sábado a tres años de prisión a un abogado que causó una gran polémica al declarar en un programa de televisión que es "un deber nacional" violar y acosar a las mujeres que usan pantalones rasgados. La agencia oficial de noticias, MENA, detalló que el abogado, identificado como Babih al Wahsh, fue multado también con 20.000 libras (1.129 dólares o poco menos de 950 euros) por el Tribunal de Delitos Menores de El Cairo. El abogado, que fue juzgado en ausencia, podrá permanecer en libertad hasta que se celebre la apelación mediante el pago de una fianza de 10.000 libras (565 dólares o 475 euros).

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/3203643/0/condenan-abogado-egipcio-defendio-violacion-mujeres-vaqueros-rotos/?utm_source=Facebook-20minutos&utm_medium=Social&utm_campaign=Postlink#xtor=AD-15&xts=467263miércoles, 29 de noviembre de 2017

La monja gitana. Interpretacion( una de las muchas posibles).

Comentario procedente de https://www.airesdelibertad.com/t35607-la-monja-gitana-de-federico-garcia-lorca-estudio

El ASUNTO del poema viene centrado en la austeridad y disciplina de la vida de clausura y su contraste con el paisaje, la luz y la libertad de la vida exterior. Se percibe en la intención del autor un sentimiento de "pérdida" respecto de la segunda, como un suspiro de lástima...

El TEMA o argumento se centra en una joven monja, gitana, que mientras borda ornamentos sagrados, siente bullir en su interior el paisaje perdido, el color y aroma de las flores tan distintas a las que ella tiene que bordar, la juvenil presencia del amor en su recuerdo, casi como un sueño en otro mundo que va creando su fantasía, lejos del silencio y la disciplina del convento, detrás de las celosías ajedrezadas de las tapias...

EL TRATAMIENTO por parte del autor es lírico desde la narración, apasionadamente centrado en todo aquello que la protagonista ha abandonado por la vida conventual y que aún la hace suspirar, sin abandonar totalmente ese tono cuando se refiere a los pormenores del escenario y la actividad en el convento, aunque tengan para el autor otros colores menos brillantes que para el resto del relato.

MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA

El poema es un romance en treinta y cuatro versos octosílabos con rima asonante en los versos pares aunque hay alteraciones y repeticiones de la misma a lo largo del poema que se justificarían por su ritmo y su impulso estético en la elección de las palabras, así como su apasionado desarrollo, ya que en algunos pasajes el tono general cambia mediante exclamaciones casi simétricas entre sí, sin llegar a la repetición, en una especie de acercamiento al estribillo sin reunir las características que le son propias. Se diría que además del ritmo octosilábico el poema se estructura mediante secuencias cadenciales apoyadas en los versos que figuran entre exclamaciones:

¡Qué bien borda! ¡Con qué gracia! 
Sobre la tela pajiza, 
ella quisiera bordar 
flores de su fantasía. 
¡Qué girasol! ¡Qué magnolia 
de lentejuelas y cintas! 
¡Qué azafranes y qué lunas, 
en el mantel de la misa! 

¡Oh!, qué llanura empinada 
con veinte soles arriba. 
¡Qué ríos puestos de pie 
vislumbra su fantasía! 


Los verbos relativos a la descripción del escenario y a la actividad de la protagonista, siempre en tercera persona, están todos en presente, en tanto que en el verso undécimo aparece el verbo en pretérito imperfecto de subjuntivo, relativo al deseo de la misma:

ella quisiera bordar... 

No parecen dignas de mención aliteraciones, en cambio sí las repeticiones de la conjunción con función exclamativa qué en los mencionados episodios de cambio de cadencia ponderando la excelencia de bordados, flores, escenas y paisajes en general.

Hay bimembración en el verso noveno:

¡Qué bien borda! ¡Con qué gracia! 

Hay metáforas compuestas:

Silencio de cal y mirto. 

Referida al ambiente y plantas propias de los conventos en general.

Malvas en las hierbas finas. 

Referida al color de los alhelíes que se están bordando para el altar.

Vuelan en la araña gris, 
siete pájaros del prisma. 


Doble metáfora compuesta referida a la lámpara y a los reflejos de la luz (siete pájatros) sobre las paredes, descompuesta en arcoíris al atravesarla.

La iglesia gruñe a lo lejos 
como un oso panza arriba. 


Referida a la iglesia con su gran volumen, sus torres y sus repiques.

¡Oh!, qué llanura empinada 
con veinte soles arriba. 
¡Qué ríos puestos de pie 
vislumbra su fantasía! 


Hay referencia a los veinte años de la joven en la llanura empinada y a lo exaltado de su imaginación propia de la edad, como si cada uno de sus años fuera un río. Tienen también carácter simbólico las figuras contenidas en estos cuatro versos, a mi entender. Y una personificación de los ríos (puestos en pie). Hay una paradoja en la expresión “empinada” referida a la llanura.

Por los ojos de la monja 
galopan dos caballistas. 
Un rumor último y sordo 
le despega la camisa, 


La imaginación desbordante de la protagonista queda reflejada, su pasión vital también, en esta imagen de los dos caballistas. Parece referirse a algún recuerdo amoroso hacia el que cabalga su instinto y despierta en ella una íntima pulsión de deseo.

Cinco toronjas se endulzan 
en la cercana cocina. 
Las cinco llagas de Cristo 
cortadas en Almería. 


En estos versos hay la comparación entre las naranjas que confitan las monjas con las cinco llagas de Cristo que también trata el autor como metáfora de aquellas.

¡Qué girasol! ¡Qué magnolia 
de lentejuelas y cintas! 
¡Qué azafranes y qué lunas, 
en el mantel de la misa! 


En estos versos se establece comparación entre la belleza de las flores que imagina la monja en los dos primeros versos y la sencillez desornamentada de los bordados destinados a los tapetes para el altar.

la luz juega el ajedrez 
alto de la celosía. 


Hay una personificación de la luz que juega en el primer verso y otra de la iglesia que gruñe, al tiempo que en el resto del pasaje se da una metáfora compuesta en:

...el ajedrez 
alto de la celosía


que nos sintetiza la imagen de una tapia cuya celosía es ajedrezada, o sea, que deja pasar la luz a través de espacios diáfanos cuadrados.

Anáforas: tienen carácter anafórico los versos que contienen las exclamaciones de admiración hacia la protagonista, hacia su trabajo como bordadora y sus veinte años como veinte ríos puestos en pie bajo veinte soles... Al mismo tiempo la referencia paisajística constituye una hipérbole por la grandiosidad exagerada de dicho escenario como representación de la juventud.

A excepción de algunas de estas series exclamatorias, de los dos versos que abren el romance, los versos del once al veintitrés, del veintitrés al veintiséis y los cuatro que lo cierran, los restantes forman sintagmas de dos en dos versos. Los versos primero, segundo y noveno forman sintagma cerrado con punto y seguido (esticomitia).

IMPRESIÓN PERSONAL

En este poema podemos encontrar muchos de los trazos que identifican la obra de Federico García Lorca: gran fuerza lírica, intensidad narrativa, conocimiento del paisaje y cultura de distintos ambientes, especialmente de la sociedad andaluza y del mundo flamenco. Imaginación y dominio del idioma expresado en un lenguaje intenso, armonioso, apasionado...Su obra contiene trazos de muchos estilos: es tanto expresionista como costumbrista y se integra en los movimientos de vanguardia, surrealismo, neorromanticismo y neopopularismo. García Lorca es uno de los más insignes representantes de la llamada Generación del 27.

Hay una magia especial en toda su poesía que nos transmite un corazón y una inteligencia capaces de acercarnos a un mundo mágico y profundo al tiempo, a una estética brillante y cercana, tierna, detallista y también a una gran capacidad de evocación, de conservar espacio para que el lector acabe inmerso en la obra y aporte su sensibilidad e imaginación.
Mercedes Carrión Masip para Metáfora.
14 de Enero de 2015. 

La monja gitana.

La imagen procede de El Romancero gitano ilustado.
Los personajes de este universo mítico-fabular creado por Lorca son tipos individuales que representan al colectivo de su raza, la gitana. Pertenecen a un mundo de seres de vida primitiva, instintiva. Y esta condición queda especialmente reflejada en el conjunto de mujeres que discurren por este compendio de romances.
Empezaremos con la gitana Preciosa. El romance “Preciosa y el aire”  se halla estructurado alrededor del mito antropomórfico del viento. La base anecdótica que sirve de sostén al poema nos relata el susto de la gitana Preciosa, que, al ser sorprendida en el campo por el viento de tempestad que le levanta las faldas, se acoge presurosa a la vecina casa de los ingleses, donde encuentra seguro abrigo y benévola acogida. La primera parte del romance dirige nuestra atención hacia Preciosa, que avanza solitaria en la profundidad de la noche, totalmente embebida en el ritmo de su pandereta. La atmósfera mítica se revela en una serie de metá- foras. La pandereta de Preciosa es una ‘luna de pergamino’ y el sendero por donde transita participa de la mágica esencia de los cristales (agua) y los laureles que se hallan a ambos lados del camino (anfibio sendero). El silencio, por su parte, huye del sonsonete de la pandereta, pero cae en otro mundo de misteriosos sonidos: “donde el mar bate y canta / su noche llena de peces”. La hora nocturna es tranquila y sosegada y está de acuerdo con la despreocupación espontánea de la gitana. En la segunda parte hay un cambio radical. Un viento repentino comienza a soplar en medio de relámpagos (lenguas celestes) y levanta las faldas de Preciosa. Pero el agresivo acometedor es ya mítica figura. La causa del violento cambio atmosférico es la gitana misma, quien con su presencia ha despertado los ímpetus lúbricos del viento-hombrón. La tensión metafórica se desencadena en series antropomórficas que revelan el empeño de posesión de la muchacha. El agresivo enamorado, en diálogo breve, pide a Preciosa la entrega de su cuerpo´
En la tercera parte del romance se inicia la persecución en carrera desatada. Preciosa, llena de susto al verse asediada por galán tan peligroso, emprende una fuga apresurada y el viento, convertido en sátiro lujurioso, corre tras ella en su alcance.
Las metáforas a base de la luz cósmica del relámpago con su insistencia en lo luminosos y lo caliente, acentúan el perfil masculino y agresivo de la figura mítica: lenguas celestes, espada caliente, sátiro de estrellas bajas con sus lenguas relucientes. El amante cósmico tan antiguo como el tiempo (dedos antiguos) completa su figura desmesurada con sus denominaciones de sufijo aumentativo: San Cristobalón, viento-hombrón. Preciosa gana en la carrera y logra guarecerse en la casa de los ingleses. Pero mientras ella relata su aventura, el amante despechado y violento se deja sentir sobre el tejado.
El romance de “La monja gitana”  señala la fusión de lo anecdótico-descriptivo y de lo mítico a través del desdoblamiento de la luz y del fantasear mismo de la monja. Ésta teje sus alhelíes, girasoles, magnolias, lentejuelas, cintas, azafranes y lunas en el mantel de la misa, mientras en la cocina del convento se perciben olores de toronjas endulzadas. Pero existe otro mundo para la monja; el de su fantasía. Las flores que borda con sus manos son proyectadas al campo donde la imaginación teje sus propias flores de ensueño. Ahora bien, como ha visto Correa, estas flores entran en identificación con el mundo mítico de la luz desdoblada. El instrumento de este desdoblamiento es el prisma, para la luz, y los ojos de la monja para sus fantasías. “Por los ojos de la monja / galopan dos caballistas”. Ya aquí su imaginación penetra al menos por un momento en un mundo de una total iluminación (correspondiente al de los pájaros del prisma), que no es otro que el mundo de LOS SENTIDOS: [...] ¡Oh!, qué llanura empinada con veinte soles arriba. ¡Qué ríos puestos de pie vislumbra su fantasía! [...] Los ríos, que serían el camino para llegar a esta llanura empinada de veinte soles, se han antropomorfizado de pronto poniéndose en pie y constituyendo un obstáculo al libre fluir de su fantasía. De repente ella se da cuenta de que este mundo de la fantasía le está vedado y retorna a las “flores” de su tejido. 

Casa de bonecas no día contra a violencia contra a muller.


Leyendo : Anillos para una Dama.


jueves, 23 de noviembre de 2017

Símbolos en Lorca.La imagen pertenece a la obra  
Lorca entre pinceles: el Romancero gitano revive ilustrado.

Símbolo
Significado
Romance
Elementos naturales
Luna
Muerte, influjo maléfico
«Romance de la luna, luna»/«Burla de don Pedro a caballo» (vv.16-17)
Mar
Ansia de felicidad amorosa
«Romance sonámbulo» (v.24)
Muerte
«Romance de la pena negra» (v.17)
Agua
Llanto
«Romance de la Guardia Civil Española» (v.55)
Sombra
Pena amorosa
«Romance de la pena negra» (v.6)
Muerte
«Romance de la Guardia Civil Española» (v.55)
Viento
Anuncia la tragedia
«Romance de la Guardia Civil Española» (v.33)
El erotismo masculino
«Preciosa y el aire»
Arena
Destrucción
«Romance de la Guardia Civil Española» (v.124)
Seres humanos
Jinete
Presagio de muerte
«Romance de la luna, luna» (v.21)
Guardia Civil
Brazo ejecutor del poder político y religioso que reprime a los gitanos
«Romance de la Guardia Civil Española»
Colores
Verde
Instinto sexual masculino
«Preciosa y el aire» (v.38)
Frustración amorosa y muerte
«Romance sonámbulo»
Malva
Muerte
«La monja gitana» (v.2)
Amarillo
Muerte
«Muerto de amor» (v.11)
Fluidos
Sangre
Sensación cromática
«Reyerta» (vv. 2-3)
Instinto sexual
«Thamar y Amnón» (vv. 59-60)
Muerte
«Reyerta» (vv. 25-26)
Ginebra
(Alcohol)
El mundo civilizado, ajeno al universo mítico de los gitanos
«Preciosa y el aire» (v.53)
Animales
Zumaya
Mal augurio
«Romance de la luna, luna» (v.29)
Caballo
Pasión desenfrenada
«Reyerta» (v. 7)/ «Romance de la pena negra» (v.6)/ «Thamar y Amnón» (v. 69)
Horror, destrucción y muerte
«Romance de la Guardia Civil Española» (v.29)
Presagio de muerte
«Martirio de Santa Olalla» (v.2)
Gallo
Anuncia la destrucción y el sacrificio de los gitanos
«Romance de la Guardia Civil Española» (v.31)
Flores y plantas
Azucena
Pureza y fertilidad
«San Gabriel» (v.32)
Campanilla
Alegría
«San Gabriel» (v.38)
Siempreviva
Mal presagio, muerte
«San Gabriel» (v.70)
Adelfa
Muerte
«Romance del emplazado» (v.25)
Cicuta
Muerte
«Romance del emplazado» (v.28)
Ortiga
Muerte
«Romance del emplazado» (v.28)
Árbol
La cruz del martirio
«Martirio de Santa Olalla» (v.52)
Objetos
Vara de mimbre
Señorío, nobleza, dignidad, elegancia del gitano
«Prendimiento de Antoñito el Camborio» (v.3)
Cuchillo
Valentía y agresividad, asociadas al sentido de la hombría del gitano
«Prendimiento de Antoñito el Camborio» (v.37)
Pozo
(aljibe)
La pasión estancada
«Romance sonámbulo»
Espejo
La vida sedentaria del hogar
«Romance sonámbulo»